ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İşçi Alacakları Davaları

  • Feshin geçersizliğinin tespitine yönelik davalar (İşe İade Davaları)

  • Hizmet Tespiti Davaları

  • İş Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

  • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması

  • İhtar, Tutanak, Fesih ve Savunma Talepli Yazıların Hazırlanması

   

 

  • Gayrimenkul ve Kira Hukuku

   • Tapu İptali ve Tescil Davaları

   • Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları

   • Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları

   • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları

   • İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davaları

   • Önalım (Şufa) Davaları

   • Geçit Hakkı Davaları

   • Tespit Davaları

   • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davaları

   • Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

   • İrtifak Hakları Tesisi ve Bu Haklardan Kaynaklanan Davalar

   • Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hazırlanması

   • Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

    

   • İnşaat Hukuku

    • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Davalar

    • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'ndan doğan davalar

    • Anahtar Teslim Yapım İşlerinden Doğan Davalar

     

    • İcra ve İflas Hukuku

     • İcra Müdürlükleri Nezdinde İlamlı, İlamsız , Kambiyo Senetlerine İlişkin icra takiplerinin yürütülmesi

     • İstihkak Davaları

     • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

     • İcra Takiplerine Karşı İmzaya ve Borca İtiraz Davaları

     • İcra Muamelesini şikayet, İhalenin feshi, Kıymet Takdirine İtiraz vb davalar

     • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

      

     • Şirketler Hukuku

      • Anonim ve Limited Şirketlere Yönelik Danışmanlık Hizmeti

      • Her Türlü Ticari Sözleşmenin Düzenlenmesi

       

      • Tazminat Hukuku

       • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

       • Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları

       • Haksız Fiillerden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

       • Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davaları

       • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davaları

        

       • Aile Hukuku

        • Boşanma Davaları (Çekişmeli-Anlaşmalı)

        • Velayet Davaları

        • Nafaka Davaları

        • Mal Paylaşımı Davaları (Gayrimenkul, Araç, Ev Eşyası ve Ziynet Eşyalarından Kaynaklanan)

        • Evlat Edinme Davaları

        • Babalık Davaları

        • Tanıma ve Tenfiz Davaları

         

        • Tüketici Hukuku

         • Abonelik Sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

         • Konut Satış Sözleşmelerinden kaynaklanan davalar